Indlæser Begivenheder

Sæt præg på arbejdet med specialundervisning og inklusion Norddjurs Kommune inviterer til borgermøder 13. marts og 26. marts 2019

Norddjurs Kommune inviterer til borgermøder, der skal kvalificere kommunens arbejde med at styrke inklusionen. Og vi vil gerne høre din mening! I forbindelse med budgetaftalen for 2019 har kommunalbestyrelsen besluttet, at flere børn og unge skal undervises i almenområdet. Derfor skal Norddjurs Kommune finde nye løsninger i arbejdet med specialundervisning og inklusion på folkeskoleområdet. Norddjurs Kommune inviterer alle med interesse for området til to borgermøder:

• 13. marts 2019, med temaet ”Inklusion, rummelighed og hvad virker i praksis?”
• 26. marts 2019 med temaet ”Forældresamarbejde og struktur i skoledagen”

Her vil forskellige oplægsholdere give deres bud på, hvordan vi kan styrke de inkluderende læringsfællesskaber til gavn for både det enkelte barn og børnefællesskabet. Jeres stemme skal også i spil. Efter hvert oplæg bliver der mulighed for drøftelser ved bordene. Her kan I komme med input, der vil blive indsamlet og brugt i den videre proces i arbejdet med at finde nye løsninger omkring inklusion og specialundervisning. Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne.

Med venlig hilsen Lene Mehlsen Thomsen, Chef for Skole- og dagtilbud

Borgermøde Grenaa:
DATO: 13. marts 2019
TID: Kl.18.30-21.00
STED: Kattegatskolen, afd. Åboulevarden Åboulevarden 64 8500 Grenå

Borgermøde Allingåbro:
DATO: 26. marts 2019
TID: Kl.18.30-21.00
STED: Allingåbro Hallen Halvej 4 8561 Allingåbro

Del denne historie, Vælg din platform!