Indlæser Begivenheder

Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.00 i Allingåbro Hallen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. december 2018)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
7. Evt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen har indsendt et forslag til generalforsamlingen der vedrører kontingentet, derfor er der ikke opkrævet kontingent endnu. Bestyrelsen foreslår at der indføres et hustandskontingentet på 175 kroner pr husstand.

 

Del denne historie, Vælg din platform!