Indlæser Begivenheder

Allingåbro-Vivild og Omegns PensionistforeningAllingåbro-Vivild og Omegns Pensionistforening
”hvoraf Vivild Borgerhus er en del ”

Bestyrelse – Indkalder herved til Ordinær Generalforsamling fredag den 3. november 2017 kl. 14:00 i Farsøhthus festsal. m/efterfølgende Bankospil og kaffe med lagkage.

Dagsorden i flg. Vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag, meddelelser m.v.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og bilagskontrollant
9. Eventuelt

Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse og med emner, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

På vegne af Bestyrelsen
Bent Rolfsted

Del denne historie, Vælg din platform!