Ørsted Biograf
Sygehusvej 24
8950 Ørsted
Tlf. 8648 8050
www.orstedbiograf.dk

Om Ørsted Biograf
Ørsted Biograf er en af landets mindste biografer og betragtes som hele lokalområdets biograf. Brugerne af biografen kommer fra Norddjursland. Afstanden til nærmeste biograf er 20–40 km – afhængig af, om man vælger Hornslet, Grenå eller Randers.

Ørsted Biograf er en væsentlig brik i det lokale kulturliv. Biografvirksomheden er den primære funktion, men biografen råder også over en lille scene og fungerer på den baggrund som et lokalt minikulturhus, hvor der afholdes mindre koncerter, foredrag mm., ofte i tilknytning til en film. Biografen indgår ofte og gerne i samarbejde med de lokale institutioner, skoler og foreninger om afholdelse af arrangementer. 

Historie
Biografen har siden 1926, hvor biografbygningen blev opført, været drevet i privat regi. I 1983 overgik biografdriften til en forening under navnet Den selvejende Institution Ørsted Biografteater – i daglig tale kaldet Ørsted Biograf, som lejede sig ind i biografbygningen. I 1997 overtog foreningen bygningen.

Organisation og daglig biografdrift
Den selvejende Institution Ørsted Biografteater er ansvarlig for biografdriften. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt blandt biografens støttemedlemmer på den årlige generalforsamling. Sammen med en frivillig arbejdsgruppe på ca. 15 personer forestår bestyrelsen den daglige drift, d.v.s. filmforevisning min. 4 gange pr. uge, rengøring, kioskdrift, økonomi, m.m.
Biografen drives udelukkende ved frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Den smukke gamle bygning
I 2004 gennemførtes en omfattende og hårdt tiltrængt renovering af dels selve biografudstyret og dels de bygningsmæssige rammer – indvendig såvel som udvendig. Renoveringen blev gennemført med midler fra daværende Århus amts udviklingsfond og fra Det Danske filminstitut. Biografbygningen er en gulpudset bygning med nyt tegltag og er at betragte som bevaringsværdig. 

Nyt digitalt udstyr i 2011 sikrer biografens overlevelse
I løbet af 2010/2011 lykkedes det for bestyrelsen/arbejdsgruppen bag biografen at skaffe økonomi til digitalisering af biografen. Finansieringen bestod af i alt ca. kr. 700.000 bestående af LAG-midler (landdistriktsudviklingsmidler), dels ved midler fra Det Danske Filminstitut og ved biografens egen indsamling gennem støttearrangementer.