Vi afholdt generalforsamling i Allingåbro Håndværker Borgerforening d. 18. feb.
Der var 23 fremmødte medlemmer, hvilket var flere end normalt.
Mødet blev afholdt i god ro og orden.
Både formandens beretning og kassererens fremlæggelse af regnskabet blev godkendt.
Af indkomne forslag var der køb af ejendom på Hovedgaden 4.
Dette blev nedstemt, da man ikke vil gældsætte foreningen.
De bestyrelsemedlemmer som var på valg, blev alle genvalgt.