Der var over 30 fremmødte til generalforsamlingens afholdelse på Allingåbro Hotel. Vores formand Benno Blæsild aflagde formandsberetningen hvor han bemærkede den positive stemning der er i Allingåbro.
Vi havde et vigtigt punkt på dagsordenen, nemlig en opdatering af vedtægterne, som blandt andet også involverede vores navn, som vi syntes var for gammeldags. Så i dag hvor vores vedtægter er ajourført hedder vi fremover Allingåbro Borgerforening. Vedtægterne er også ændret med henhold til medlemskab, da vi har nu har medlemskab for firmaer/forretninger med. Det skyldes at vi muligvis skal overtage Allingåbro Handelsstandsforening som en del af foreningen. Det vil øge Allingåbros styrke både udadtil men også indadtil. Generalforsamlingen som blev ledet under kyndig hånd af Kim Bjerg, foregik i god ro og orden. Den nye bestyrelse konstituerede sig selv umiddelbart efter og Benno Blæsild blev genvalgt til formand. Den nye vedtægter kan ses under Allingåbro Borgerforening.