Den 23. februar 2016 afholdtes på Allingåbro Hotel, ordinær generalforsamling i Allingåbro Borgerforening

Der var stort fremmøde til generalforsamlingen, og referatet kan læses herunder.

Der var i år 4 bestyrelsesmedlemmer som var på valg, hvoraf 2 ønskede genvalg, hvilket samtidig gjorde plads til 2 nye ansigter i Borgerforeningen.

Den nye bestyrelse kan du se på siden omhandlende borgerforeningen, som du finder hér->