Måske du har gået forbi Hovedgaden 60, og undret dig over at der i øjeblikket graves, og planeres på grunden. Forklaringen finder du her.
Grunden har i en årrække stået uberørt, og det er derfor et stort ønske fra Borgerforeningen om at forskønne pladsen, til glæde for byens borgere, og dem som benytter Banestien.

Derfor bliver området nu gravet op og planeret, hvorefter det skal tilsåes med græs. Borgerforeningen indkøber også bord/bænksæt som opsættes på pladsen, således motionister og turister som benytter Banestien kan få et oplagt pause sted i et skønt område.

Projektet finansieres af en del af overskuddet fra Byens Butik