Tidligere skoleinspektør Kr. E. Højberg (1923-2018) døde den 7. november og blev bisat i Kirke

Hyllinge kirke lørdag den 10. november.

Højberg var læreruddannet fra Nørre Nissum Seminarium og kom til Allingåbro den 15. februar 1947, hvor han blev ansat som andenlærer ved Vejlby Skole. Da førstelærer C.B.A.Sund i foråret 1951 rejste til Vorbasse, opfordrede pastor Vriborg (skolekommissionsformand) Højberg til at søge førstelærerstillingen, som han også fik. Så fra 1. juli 1951 var han både førstelærer, kirkesanger og kirkebogsfører.

Han forblev leder af Vejlby Skole indtil august 1959, hvor han blev lærer ved den nye Allingåbro centralskole. I mellemtiden havde han mødt en sjællandsk pige, Hertha Eriksen. De blev gift 15. april 1954 og fik efterhånden tre piger, Helle, Vitha og Berit.

Skoleinspektør blev Højberg i 1970, da Halvor Christiansen gik af på grund af sygdom. På den tid skulle man sende sin ansøgning til kongen. Højberg fortalte gerne, at han var en af de sidste skoleinspektører i Danmark, som havde kaldsbrev med underskrift af Kong Frederik den Niende.

Højberg som skoleleder. Der gik nu 13 år, indtil han i 1983 blev efterfulgt af Niels Winter. I disse år voksede skolen meget i elevtal og ansatte. Næsten hvert år blev der desuden føjet nye lokaler til. Derfor var skolen blevet den største i kommunen med dobbelt spor i grundskolen, fire parallelklasser i 8. og 9. årgang og to i 10. Pædagogisk var Højberg stærkt tiltrukket af de nye skoletanker som udgik fra Kroggårdsskolen i Odense, hvilket fik afsmitning på skolens pædagogik, uden at det dog på nogen måde blev til en Tvindskole.

Højberg var en rummelig leder, der gav lærerne gode muligheder for at udføre deres arbejde på egne præmisser.

Pensionist. Det er tankevækkende, at Højbergs liv som pensionist varede i 35 år – næsten det samme som hans aktive liv i skolens tjeneste. Hertha og han blev i de første år boende i ”Højbergs Hus” (som det stadig hedder i lokalsamfundet). I slutningen af 90’erne flyttede de til Sjælland og fik en bolig i Kirke Hyllinge, hvor de var nærmere børn og børnebørn.

Æret være Kristen Erik Højbergs minde.

Jens Erik Madsen, viceskoleinspektør 1970 – 1994