I Allingåbro Borgerforening sætter vi utrolig stor pris på det frivillige arbejde der bliver gjort i alle byens foreninger. Hvert år på generalforsamlingen uddeler vi prisen årets frivillig. Men vi har sideløbende valgt at bringe en række portrætter af personer som yder en kæmpe indsats i forskellige foreninger i byen. Vi har fået Jan Baj til at tage de flotte billeder og vi håber I vil nyde portrætserien rigtig meget.

Christina Hougaard Jensen er bosiddende i Allingåbro og mor til tre. Hun er gymnastiktræner for sin datters gymnastik-hold, initiativ tager til Allingåbro-mix volley og så er hun ofte at finde i Board and Fun (Skatehallen), hvor hun sammen med de andre frivillige bygger ramper og gør det muligt for byens børn og unge at have et godt sted at skate.
Når vi spørger Christina hvorfor hun bruger så meget tid på frivilligt arbejde er svaret tydeligt: ”Hvis vi ikke gør noget – sker der ikke noget. Vi kan ikke sige, at det er for dårligt at tingene ikke bliver til noget, hvis vi ikke selv vil gøre noget for det” Samtidig lægger hun heller ikke skjul på at en del af drivkraften også er glæden ved at gøre andre glade og så at det er en god måde at lære folk at kende på.
Christina lægger vægt på at vi i Allingåbro er gode til at anerkende den frivillige indsats, folk er gode til at give et skulderklap og det er synligt at der bliver sat pris på de frivillige. ”Der er et tydeligt samarbejde. Vi støtter hinandens initiativer og prøver at planlægge så vi tilgodeser hinanden. Vi er sammen om at udvikle byen.” Hun er opvokset i området og i hendes øjne er der afvikling vendt til udvikling, med mange unge flytter hjem eller bliver boende i området. Det giver gode ressourcer til byen.