Nu er anlægget af aktivitetsparken i gang og vi glæder os.

Henrik fra HT anlæg og Bjarne Kvist styrer udgravningen (dræn) med hård hånd. Hvis vejret ikke driller håbes anlægget at stå klart den 1. april.

Der er samlet 1.250.000 kr ind med tilskud fra ELRO-fonden, DGI-fonden, lokale- og anlægsfonden og Nordea-fonden og så kunne det kun lade sig gøre med den kæmpe opbakning fra byens foreninger og borgere. Flaskeindsamlingen er alene oppe på over 25.000 kr.

I weekenden den 23. og 24. februar arbejdes der igen og der kunne godt bruges endnu flere hjælpere (til at reparere hegnet rundt om pladsen, stampe jord og lave bænke i pavillonen).

Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du kontakte Aktivitetsparken på
Allingaabroaktivitetspark@gmail.com.