Se videoen og hør Benno fortælle om de lokale frihedskæmperes modstand mod tyskerne. Eller du kan gå forbi den gamle slagterbutik og se Kirsten Arnfelts flotte udstilling med billeder og udklip fra befrielsen.

I Borgerforeningen vil vi på byens vegne ære de som kæmpede.

Dette sker ved en lille mindehøjtidelighed på kirkegården 4. maj 2020 kl. ca. 19:30

Pga. forsamlingsforbuddet henstiller vi til at man IKKE møder op på kirkegården for at overvære det, men i stedet følger med på Portalens Facebookside hvor vi vil live streame hvis ikke teknikken driller.

Der synges:
• En lærke letted
• Den blå anemone
• Altid frejdig når du går