Det har længe været et ønske fra Allingåbro Borgerforening at kunne erhverve sig græsarealet også kaldet Ibs Plads, og vi er derfor nu meget glade for at kunne offentliggøre at det er blevet en realitet.

Hele arealet og bygninger hvor der indtil fornyeligt har været dyrelægeklinik og vognmandsforretning har i en årrække været ejet af Fam. Jakobsen som selv har drevet vognmandsforretning indtil Ib Jakobsen i 2013 gik bort.

Derfor er det også til stor glæde at Fam. Jakobsen med Ditte Jakobsen i spidsen, var interesseret i at sælge det grønne areal til Borgerforeningen til en særdeles attraktiv pris, så byen kunne sikre sig det attraktive område så Borgerforeningen nu råder over arealerne på begge sider af åen.

Der skal derfor fra Allingåbro Borgerforening lyde en kæmpe tak til Fam. Jakobsen for den store velvilje i at få Ibs. Plads bevaret med den flotte sten og overdraget til Borgerforeningen, til glæde for hele Allingåbro.

Den øvrige del af området er siden hen solgt fra til Norddjurs Kommune, hvor der fra Borgerforeningens side er nedsat et udvalg som vil arbejde målrettet på at samarbejde med kommunen om at gøre det til et attraktivt område til glæde for by og kommune.