Bestyrelsen for Allingåbro Borgerforening har tidligere i denne sag valgt ikke at udtale sig.
Årsagen til denne beslutning har været, at bestyrelsen opfatter sagen som en ”personsag”, hvilket indebærer en hel del fortrolighed imellem sagens partnere.
En aftale som blev indgået mellem Lilian Friis og bestyrelsen for Allingåbro Borgerforeningen da samarbejdet om Byens butik ophørte.

Bestyrelsen har i princippet ikke ændret opfattelse, men på baggrund af den meget omtale af sagen er det væsentligt for bestyrelsen at bidrage med visse kommentarer.

Lilian Friis og et nært netværk omkring hende har offentligt udtalt sig kritisk om årsagen til, at bestyrelsen har valgt at afbryde samarbejdet. Parallelt hermed har netværket oprettet en facebookgruppe, og skrevet opslag på eksisterende lokale facebooksider, hvor tonen har været personlig, hård og til tider hadefuld. Bestyrelsen har dog i forbindelse med omtalte sag modtaget mange positive tilkendegivelse for vores arbejde. Og selvom vi har valgt ikke at udtale os og derved bidrage til, at offentligheden kun er bekendt med ”den ene side af historien” – har mange af byens borgere ytret, at de stoler på bestyrelsens dømmekraft og at man derved stiller sig tilfreds med ikke at kende sagen til bunds.

Det har derfor været bestyrelsens vurdering at yderligere kommentarer eller skriveri blot vil bidrage til, at konflikten optrappes og at grøfterne graves dybere mellem byens befolkning. Det er på ingen måder hensigtsmæssigt. I en by som Allingåbro har vi ikke brug for at grave grøfter. Vi er kede af det på Byens vegne, hvis denne sag skal ødelægge den gode udvikling vi ser i Allingåbro i øjeblikket, ikke mindst ift. tilflytning. Flere af bestyrelsens medlemmer har daglig berøring med byens børnehave, skole og flere bidrager endvidere aktivt som frivillige i idrætstilbud eller andre af byens mange fritidstilbud og vi har brug for at stå sammen

Bestyrelsen består af mennesker i forskellige aldre og livssituationer – heldigvis er det lykkes Borgerforeningen ved de sidste generalforsamlinger at rekruttere yngre bestyrelsesmedlemmer. På den måde sikres fornyelse, forankring og at vi ser på opgaver og udfordringer med så stor en åbenhed og motivation som det er muligt. For opgaverne er mange:

Bestyrelsen er repræsenteret i div. Udvalg:
Aktiv Allingåbro, Borgerforeningen er repræsenteret dog ikke fra bestyrelsen
Liv til åen, 2 repræsentanter
Bestyrelsen i Allingåbrohallen, 1 repræsentant

Vi har en lang række faste aktiviteter:
Julelystænding, Juletræsfest, Valborgaften, morgenbanko til Heksefesten, Havnefest, julekalender, Vi gør byen smuk, deltagelse i receptioner o.lign i byen, generalforsamling, fejring af årets frivillige, Lokaldysten

Virtuelt: Drift af allingaabro-portalen.dk både hjemmeside og facebookside, drift af div. Facebooksider: Allingåbros bestyrelser og Aktivitetsgrupper, Allingåbro Erhverv, Allingåbro Rocks, Småopgaver i Allingåbro, Skraldespande i Allingåbro. Produktion af Podcasten Allingåbro under Overfladen. Drift af infoskærme i Dagli Brugsen, hallen og Fitness. Promovering af Allingåbro som et attraktivt sted for tilflyttere.

Varetagelse af praktiske opgaver i byen: kontakt til håndværkere, vedligeholdelse af arealer fx Lunden, Ib´s plads og Aét, flagallé o.lign
Derudover: Kontakt til og samarbejde med kommunen, institutioner, børnebyen o.lign., fx ift klimasikring og den nye bro, deltagelse i kommunalbestyrelsesmøder når det er nødvendigt og i det hele taget holde sig politisk orienteret, skrive høringssvar. Samarbejde med byens øvrige foreninger og erhverv og kontakt til disse.

Allingåbro Borgerforening er et samlende organ i Allingåbro, og der påhviler en stor forpligtigelse hos bestyrelsen omkring at tage denne opgave alvorligt og kontinuerligt arbejde på at skabe sammenhæng mellem de mange foreninger og interessegrupper i Allingåbro.

Vi har kunne læse i Amtsavisen at nogle personer ønsker at vi går af som bestyrelse, i så fald vil vi gøre det helt klart, at udførslen af alle ovenstående opgaver ligger hos dem, som ønsker at overtage pladserne i Borgerforeningens bestyrelse efter os.

Konkret om sagen vil bestyrelsen efter nøje overvejelse fremkomme med følgende oplysninger:
Bestyrelsen og Lilian har igennem længere tid set forskelligt på, hvorledes Byens Butik skal drives. Bestyrelsen har gennem tæt og jævnlig dialog til Lilian, forsøgt at opnå større forståelse for vores valg og prioriteringer. Bestyrelsens medlemmer og især øvrige frivillige har bidraget med konstruktive ideer og tanker til byens fremadrettet drift, men vi føler ikke at Lilian har lyttet til vores tanker.
Der har heller ikke været enighed om den daglige økonomiske praksis – hvilket i sig selv har krævet jævnlige og opklarende samtaler. Og endelig har der været problemer omkring ledelsen af de frivillige, hvilket har betydet at det var været svært at rekruttere frivillige.

De penge som Byen butik har lykkes at skaffe, skyldes ikke mindst Lilians ihærdighed og gode evner, og vi har enorm respekt for de mange timer og hårde arbejde hun har lagt i Byens Butik – men det er værd at nævne, at frivillige gennem årene ligeledes fortjener anerkendelse for deres indsats i butikken. Vi har fortsat et godt team af frivillige i butikken. Vi er stolte over, at Byens Butik siden begyndelsen af efterårsferien og til i dag har haft mange kunder og af de frivillige fortsat indtjener penge til byen på niveau med tidligere.

Ovenstående er skrevet i brede termer og bestyrelsen for Allingåbro Borgerforening ønsker ikke at bidrage med yderligere kommentarer. Bestyrelsen vil opfordre til, at der nu kommer ro i sagen og at man uanset, hvilke synspunkter man måtte have i sagen, holder en god og pæn tone.

Det har aldrig været vores ønske at skabe splid i byen, og selvom det ikke ændre vores beslutning vdr. ledelsen af Byens Butik, er vi kede af, ikke mindst på Lillians vegne at vi er endt hvor vi er og at forløbet ikke har været optimalt.
Vi har i bestyrelsen i Allingåbro Borgerforening truffet den beslutning, som vi af stærkeste overbevisning mener er bedst for Byens Butik og Borgerforeningen, hvilket vi selvfølgelig står fuldt til ansvar for.
.