Grund MC
Tøjstrupvej 37 E
8961 Allingåbro
Formand: Niels Agerholm
Mail. formand@grundmc.dk
www.grundmc.dk

Vi er en klub for alle motorcyklister M/K
Vi har en del faste arrangementer i løbet af året.
F.eks.
Vikingetur til Skagen
Demodag
Allingåbro Motor Festival
Se mere om os på vores side, eller kig forbi klubhuset.
Vi har klubaften hver onsdag og fredag fra 19.00 – ca. 22.00
hvor der er kaffe på kanden.