Alle Folkeuniversitetets foredrag er åbne for alle. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Foredragene i Rougsø Folkeuniversitet er beskrevet i et katalog, som kan afhentes på alle biblioteker i Norddjurs og Randers.

Desuden findes kataloget i flere af egnens pengeinstitutter. Du kan også finde en beskrivelse af alle sæsonens foredrag på Rougsø Folkeuniversitets hjemmeside, der har adressen www.folkeuniversitetet-rougso.dk – her kan du også tilmelde dig de foredrag, du ønsker at deltage i. Har du ikke mulighed for at tilmelde dig gennem nævnte webadresse, kan du tilmelde dig på Ørsted bibliotek, 86488548 eller Kulturperronen, Auning, 89594300

Nogle af foredragene laves i samarbejde med lokale foreninger og institutioner, men foredragene er åbne for alle interesserede, også selv om man ikke har tilknytning til foreningerne eller institutionerne.

Har du forslag til et emne, kan du kontakte et af nedenstående komitemedlemmer

Komitemedlemmer: Yvonne Karnøe, Udby, tlf. 22123907 – info@folkeuniversitetet-rougso.dk
Erik Sorth, Ørsted, tlf. 86488256 – eriksorth@mail.tele.dk
Henning Studstrup, Ørsted, tlf. 86488651 – henning_st@mail.dk