Norddjurs Kommune har tirsdag den 26. april 2016 inviteret til borgermøde i Auning vedr. fremtidig skolestruktur i kommunen. I den forbindelse har Fællesbestyrelsen for Allingåbro Børneby, Allingåbro Borgerforening, Allingåbro Idrætsforening, Allingåbro Hallen og Allingåbro Står sammen, i fællesskab taget initiativ til at lave en indsats for at gøre borgere i Allingåbro bekendt med at Allingåbro Skolen er lukningstruet.

På kun 2 dage fra idé til færdigt resultat lykkedes det at få trykt flyer, og lavet klistermærker som blev husstandsomdelt til alle i Allingåbro sidste weekend. ”Det er fantastisk at mærke den opbakning og fællesskab, ved at kunne sætte noget i stand så hurtigt” udtaler Poul Hovgaard fra Allingåbro Står Sammen. ”Man mærker en rigtig positiv stemning omkring tiltaget, og det er vigtigt at kunne fortsætte den positive udvikling i Allingåbro som sker i tiden, og den er Allingåbro Skolen naturligvis en vigtig del af. Allingåbro står sammen anderkender den åbne proces der har været omkring arbejdet med den fremtidige skolestruktur i Norddjurs Kommune, heriblandt de 2 kommende borgermøder i hhv. Grenaa og Auning samt den nuværende høringsfase”

Benno Blæsild, formand for Allingåbro Borgerforening fortsætter ”hvor andre byer mærker nedgang, oplever vi det modsatte i Allingåbro. Mens andre byer kæmper med tomme erhvervsbygninger, er der den seneste tid, kommet flere nye butikker og erhverv til byen. Man mærker en dejlig positiv stemning når man går gennem byen, og skolen er derfor en vigtig brik for stadig at tiltrække nye borgere og erhverv til byen.”

Jonna Madsen, formand for fællesbestyrelsen for Allingåbro Børneby kan fortælle, at Allingåbroskolen topper den kommunale opgørelse, for de 6 Børnebyer, over hvor stor en andel af skoledistrikternes børn der frekventerer den lokale skole, nemlig over 94 %. ”Det er et tydeligt og nagelfast udtryk for den store opbakning der er til skolen i hele lokalsamfundet, og det afspejler sig også i elevernes trivsel. Som samlet fællesbestyrelse er vi stolte over det stærke brobygningsarbejde der kontinuerligt foregår mellem idrætsforeninger, borgerforeninger, lokale erhvervsdrivende og Allingåbro Børneby. Det er samskabelse og udvikling i lokalsamfund i særklasse. Vi er overbevist om at det er tiltrækkende for mange potentielle tilflyttere”

En samlet opfordring lyder derfor at sætte det husstandsomdelte klistermærke på trøjen, og møde op til Borgermødet, så vi kan vise politikerne at Allingåbro Står Sammen