Graver ved Vejlby Kirke, Allingåbro.
Da vores graver gennem 30 år har valgt at gå på pension, søger vi en ny graver pr. 1.4.2019.
Stillinger er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge.
Den person vi søger:

 • skal være arbejdsleder for 2 gravermedhjælpere
 • skal drive kirkegården efter fastsatte bestemmelser
 • skal rengøre og vedligeholde kirken og dertilhørende bygninger samt sognegården
 • skal passe og efterse kirkegårdens og kirkens maskiner, installationer, varmeanlæg og udstyr
 • skal forberede og klargøre kirken forud for gudstjenester og kirkelige handlinger, medvirke ved disse samt rydde op derefter
  -skal være i stand til at tilrettelægge og medvirke ved arbejdet på kirkegården og områderne omkring, samt områderne ved sognegården.
  -skal have administrative evner og skal kunne arbejde med IT
  -skal være kirkens ansigt udadtil og skal kunne møde mennesker i både glæde og sorg
  -skal være engageret, loyal og interesseret i kirken og dens liv.
  Vi vægter personlige egenskaber som evner for ledelse, god ordenssans, fleksibilitet og evner til samarbejde.
  Vejlby Sogn har 1870 indbyggere, 5 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved blanding af land og by.
  Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
  Ansættelsen sker ved Vejlby Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro
  Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
  Aftalerne kan ses på www.kolkekirkespersonale.dk.
  Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
  Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.
  Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
  Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt 289.194,34 kr.
  Der er rådighedsforpligtelser til stillingen. Rådighedstillægget er årligt 21.176,95 kr. (Nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kathrine Østergaard, tlf. 21 73 54 07,
eller formand Tove Højlund, tlf. 51 50 27 79.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Tove Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, eller på mail til 8266fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 11. januar 2019.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d.22. januar 2019.