I anledning af, at AIF/NBK´s U10 fodbolddrenge har fået sponsoreret nye dragter, var der torsdag d. 11. August – i samarbejde med Madxpressen – fællesspisning for sponsorerne ved Nørager Stadion.

Drengene stillede før træning op til fotografering i deres nye dragter, som er sponsoreret af følgende 8 sponsorer:

MadXpressen, Allingåbro
Allingåbro TotalByg, Allingåbro
Wagner, Auning
Djurs Mureren, Vivild
Allestrup Malerfirma, Allingåbro
Johannelund Mælkeproduktion, Rygårde
Bach´eriet, Allingåbro
Dagli´Brugsen, Allingåbro

AIF/NBK er et klubsamarbejde mellem Allingåbro Idrætsforening og Nørager Boldklub, som for U10 drengenes vedkommende nu har fungereret over al forventning i de 2 år klubberne har samabejdet om lige netop denne årgang. I erkendelse af, at der i de 2 respektive klubber ikke på sigt var drenge nok til at stille hold, besluttede man for 2 år siden at samabejde og slå klubbernes 2 hold sammen. Siden er der stille og roligt kommet flere drenge til og pt. er man oppe på 23 drenge, hvoraf der stort set altid er over 20 drenge til træning, hvilket skaber en god træningskultur drengene imellem. Jo flere man er til træning desto nemmere har man som træner ved altid at kunne lave en god træning for alle drengene. Der bliver trænet og spillet kamp på skift klubberne imellem, hvilket fungerer rigtigt godt.

Med mottoet: “Lige børn leger bedst” er det nu lykkedes altid at kunne mønstre 2 hold som er tilpasset både deres eget niveau samt modstandernes, så alle parter får mest muligt ud af det at gå til fodbold.

Fodboldrengene, trænerne og ikke mindst klubberne vil gerne sige mange tak for det flotte bidrag som alle sponsorerne har givet og drengene er stolte af deres nye dragter, som gør at de ser ens ud, når de repræsenterer klubberne ved kamp.