Kære alle.
Så kom den gode nyhed fra Ældresagen:

”Efter udmelding fra Ældre Sagen har bestyrelsen i Ældre Sagen Rougsø Sønderhald besluttet, at
der kan ske en delvis åbning af aktiviteter, som foregår udendørs.

Den delvise åbning kan starte d. 1. juni 2020.”

Det betyder, at vi kan mødes til Motion og Sundhed igen torsdag den 4. juni.

Retningslinjer:

”Alle aktiviteter overholder de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
og regeringen. Det betyder i øjeblikket et maksimalt antal på 10 personer, som må samles, og det
omhandler en afstand på 1 meter til andre deltagere i aktiviteten.
Alle deltagere skal endvidere have særlig fokus på god håndhygiejne.”
I planlægningsgruppen har vi aftalt, at vi deler os op i små hold på max 10 personer. Vi går den
samme rute, men holder afstand mellem grupperne.

Hvilken rute og hvornår:
• Torsdag den 4. juni: Vi går Udbygårde-turen. Hvis vejret er godt, kan vi tage turen langs åen og gå
fra Broager til Udbygårde. Vi mødes ved ”Bomuldsvæveriet, som sædvanlig.
• Torsdag den 11. juni: Mødested: P-pladsen ved grillbaren og Lunden.
Kristianshavn og Karens udsigtspunkt fra Grund over fjordene.
• Torsdag den 18. juni: Mødestedet er ved Bomuldsvæveriet.
Hundeskolen, Skydebanen og Golfbanen med lidt afslutning på legepladsen i Pilevænget.

Herefter er der sommerferie til starten af september.

Mange hilsener og på gensyn. Vi glæder os til at være sammen med jer igen.
Anne Marie, Gudrun, Inge-Lise, Lilian og Karis.