Der var rigtig mange fra Allingåbro, som havde taget i mod opfordringen til at møde op til Borgermødet i Auning, omhandlende den fremtidige skolestruktur i Norddjurs Kommune.

Spørgelysten var stor blandt, og det er tydeligt at mærke at netop skoleområdet er noget der optager mange.

Der er i øjeblikket høringsperiode vedr. analysen, og alle opfordres til at indsende høringssvar senest 17. maj.
Du kan læse mere på: www.norddjurs.dk/politik/analyse-af-folkeskoleomraadet

borgermøde2016