Det meddeles hermed at vores præst Karen Marianne Kristensen har tilkendegivet, at hun ønsker at gå på efterløn pr 1. august 2017.

Bestyrelsen har med beklagelse taget denne beslutning til efterretning.

Det betyder, at vi nu skal have ansat en ny præst.

Bestyrelsen er derfor gået i gang med at finde Karen Mariannes afløser.

Venlig hilsen Kirsten Madsen, formand